Giới thiệu về BQL di tích làng cổ Đường Lâm

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

BQLDT làng cổ Đường Lâm  được thành lập theo Quyết định sô 788/QĐ-UBND ngày 9/5/2006 của UBND tỉnh Hà Tây cũ. Ngày 12/5/2006 UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND  ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của đơn vị. theo Quyết định này BQLDT làng cổ Đường Lâm có chức năng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm và Thành cổ Sơn Tây.

Trải qua 10 năm hoạt động và phát triển đến nay, BQLDT làng cổ Đường Lâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, di tích quốc gia Làng cổ ở Đường Lâm và Thành cổ Sơn Tây đã từng bước được bảo tồn và phát huy, với những di tích kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mang đậm giá trị lịch sử hàng năm di tích làng cổ Đường Lâm và Thành cổ Sơn Tây đón tiếp và hướng dẫn trên 2 vạn khách tham quan, học tập nghiên cứu và đang là điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

2. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị

2.1 Tổ chức bộ máy: Hiện nay tổng số biên chế người lao động của Ban là 73 người trong đó có 31 biên chế còn lại 42 lao động hợp đồng.

Bộ máy  hoạt động của Ban bao gồm:

+ Bộ phận Lãnh đạo: bao gồm 01 Trưởng ban và 03 Phó trưởng ban

+ Bộ phận Hành chính Kế toán

+ Bộ phận tu bổ, bảo tồn và quản lý trật tự xây dựng

+ Bộ phận quản lý di tích Thành cổ

+ Bộ phận thu phí, hướng dẫn tại Đường Lâm

+ Văn phòng Thông tin du lịch

2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

2.2.1 Chức năng

Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm- thị xã Sơn Tây có chức năng giúp UBND thị xã quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây và di tích Văn Miếu

2.2.2 Nhiệm vụ của Ban Quản lý

– Phối hợp với phòng Văn hóa thông tin và các phòng ban liên quan, UBND xã phường trên địa bàn, giúp UBND thị xã xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, bảo tồn, phát huy giá trị di tích theo đúng Luật Di sản Văn hóa và tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện quy chế trên địa bàn thị xã.

– Kiểm tra phát hiện những vi phạm trong quản lý di tích đề nghị các cấp chính quyền có biện pháp khắc phục hoặc xử lý theo quy định của Pháp luật.

– Lập Quy hoạch tổng thể, chi tiết và xây dựng các Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích làng cổ Đường Lâm và các di tích khác trên địa bàn thị xã, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quản lý, giám sát việc thực hiện các dự án tu bổ, bảo tồn khi được giao thực hiện.

– Thực hiện phối hợp với các phòng ban chức năng tham m­ưu cho UBND thị xã trong việc cấp phép xây dựng cho các hộ dân tại di tích làng cổ ở Đường Lâm.

– Tổ chức thu phí thăm quan và các hoạt động dịch vụ du lịch, quản lý nguồn quỹ công đức, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nhằm phát huy giá trị, bảo tồn di tích làng cổ ở Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND thị xã giao.

3. Địa chỉ: Số 01 Phó Đức Chính, thị xã Sơn Tây.

4. Điện thoại cơ quan: 0433 617 535

5. Điện thoại VP thông tin du lịch 0433 831 080

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH 
   
1                                                         Phạm Hùng Sơn                                          Trưởng ban  
2                                                         Đỗ Quang Thưởng                                           P.Trưởng ban 
3                                                         Kiều Vĩnh Toàn                                            P.Trưởng ban 
4                                                         Nguyễn Đăng Thạo                                             P.Trưởng ban  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *