Hội thảo giới thiệu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quần thể Lim xanh tại khu di tích lịch sử Đền Và .

Ngày 29/12/2019 tại trường đại học lâm nghiệp đoàn đại biểu thị xã Sơn Tây gồm các thành phần: Phòng VH và thông tin, hạt kiểm lâm, BQLDT làng cổ Đường Lâm và UBND phường Trung Hưng đã tham dự hội thảo giới thiệu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quản lý quần thể cây Lim xanh tại di tích lịch sử văn hoá đền và do viện sinh thái rừng và môi trường- trường đại học Lâm Nghiệp tổ chức. Phần mềm này là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học đánh giá thực trạng và đề xuất đánh giá bảo tồn quần thể cây Lim xanh tại di tích đền và do viện sinh thái rừng và môi trường chủ trì. Nội dung của phần mềm đã thể hiện những thông số cần thiết quan trọng để phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý như: độ tuổi, kích thước, độ che phủ, các tác động về khí hậu, các loại dịch bệnh côn trùng xâm hại cũng như dự báo các điều kiện môi trường sinh trưởng , với số lượng 242 cây nằm trên tổng diện tích 17.000m2  xung quanh khu di tích.  Hệ thống cây Lim ở đền và đã tồn tại sinh trưởng lâu đời hội tụ nhiều giá trị quý báu góp phần quan trọng tôn vinh cho các giá trị của di tích Đền Và. Việc thực hiện đề tài và cơ sở dữ liệu quản lý là công việc cấp thiết để các cấp lãnh đạo địa phương kịp thời đề ra các giải pháp để kịp thời gìn giữ và tạo các điều kiện cho rừng Lim ở Đền Và phát triển . Phát biểu tại hội thảo đại biểu thị xã và một số nhà khoa học đánh giá cao ý nghĩa và tác dụng của đề tài , đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm một số thông tin để phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu một cách dễ dàng. 

Trọng An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *