• Bố cái Đại Vương Phùng Hưng (761 - 802)
  Bố cái Đại Vương Phùng Hưng (761 - 802)

  09:03 21/07/2016

 • Phùng Hưng: Vị Vua lớn làng Đường Lâm
  Phùng Hưng: Vị Vua lớn làng Đường Lâm

  09:09 21/07/2016
  Làng cổ Đường Lâm ở ngoại thị Sơn Tây (một thời thuộc huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội ) là nơi duy nhất trong cả nước mà thôn dân có thể tự hào nói: Làng chúng tôi là " Làng Hai Vua". Ngô Quyền thì nhiều người đã biết. Nhưng còn vị Vua Lớn (" Bố Cái"- theo cách phát âm tiếng Việt cổ) hoặc bậc Cha Mẹ (nếu hiểu theo nghĩa của tiếng Việt cổ thì cũng là " Bố Cái") cùng quê gốc Đường Lâm , thì chưa nhiều người biết: Phùng Hưng.