Cơ quan chủ quản: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm

Địa chỉ: Số 1 Phó Đức Chính, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Số điện thoại cơ quan : 0433. 617.535

Fax: 0433. 617.535

 

Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng thông tin du lịch làng cổ Đường Lâm

Số điện thoại: 0433. 831.080

Email: vpttdlduonglam@gmail.com

Hotline:   0906 227 276