Bố cái Đại Vương Phùng Hưng (761 - 802)

 

Sinh ra trong một gia đình Hào trưởng, bố là Phùng Hạp Khanh một người nổi tiéng hiền tài đức độ, từng tham gia việc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (722). Ông sinh ra được 3 người con gồm: Phùng Hưng, Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Trong 3 anh em Phùng Hưng là người có hình thái khôi ngô khác thường, sức khỏe và khí phách của ông được sử sách và nhân dân truyền tụng lại về tài trí đánh trâu, giết hổ dữ bảo vệ dân làng và gia súc. Thời bấy giờ nước Nam ta đang chịu ách đô hộ khắc ngiệt của giặc nhà Đường (Trung Quốc) mà trực tiếp là tên tri phủ khét tiếng cầm đầu Cao Chính Bình, chúng đóng đô ở Phủ Tống Bình (Hà Nội ngày nay).

 

       Đền thờ vua Phùng Hưng tại thôn Cam Lâm - xã Đường Lâm

Trước sự áp bức bóc lột tàn nhẫn của giặc, nhân dân khắp nơi vô cùng căm phẫn. Vào tháng 4 năm Tân Mùi (791), Phùng Hưng tập hợp lực lượng dấy cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân chia làm 5 đạo vây đánh Phủ Tống Bình. Sau 7 ngày đêm giao chiến bọn giặc nhà Đường thua chạy rút vào Thành cố thủ, tên cầm đầu Cao Chính Bình lo sợ phát ốm, rồi chết. Quân giặc thất bại. Sau cuộc khởi nghĩa thành công, Phùng Hưng tổ chức lại việc cai trị và xây dựng quyền tự chủ. Ông coi chính sự được 7 năm thì mất. Con trai Phùng Hưng là Phùng An lên nối ngôi. Tưởng nhớ công lao to lớn của Phùng Hưng, nhân dân nhiều nơi lập đền thờ và suy tôn ông là Bố Cái Đại Vương.

Hàng năm cứ vào ngày 8/1 âm lịch nhân dân và du khách khắp nơi lại hành hương về đình thờ của ông ở quê hương Cam Lâm - xã Đường Lâm để tưởng nhớ ngày mất và tri ân công đức to lớn của ông với dân với nước.

 

 

 

09:03:23 21/07/2016 - Lượt xem: 9925
Tin liên quan