Tình hình xây dựng nhà ở và các công trình phụ trong di tích làng cổ ở Đường Lâm

Tính đến hết tháng 5/2017, công tác quản lý trật tự xây dựng tại các thôn thuộc di tích làng cổ ở Đường Lâm đã diễn ra theo đúng các qui định của pháp luật. Về cơ bản nhân dân đã phối hợp với các cơ quan đơn vị như: UBND xã, lãnh đạo chính quyền các thôn, thanh tra xây dựng, cán bộ địa chính, BQLDT làng cổ thực hiện tốt các yêu cầu đề ra như: xin phép xây dựng, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục, tìm hiểu kĩ các quy định của Luật di sản văn hóa, bản quy hoạch tổng thể chung của làng, trao đổi tiếp thu sự giải thích của bộ phận chuyên môn, lãnh đạo xã Đường Lâm thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao việc phối hợp hoạt động với BQLDT làng cổ, thanh tra xây dựng, kịp thời báo cáo cấp trên tháo gỡ, xử lý các vướng mắc khó khăn, tạo thuận lợi cho bà con nhân dân. Nhân dân đã có ý thức tinh thần cao trong việc bảo tồn gìn giữ không gian di tích, tập kết vật liệu gọn gàng, không đổ phế thải bừa bãi, không gây ô nhiễm hay ảnh hưởng đến giao thông đi lại góp phần vào việc quản lý các giá trị của di sản văn hóa. Tính đến nay, tại thôn Mông Phụ đã có 7 hộ được cấp phép xây dựng, thôn Đông Sàng là 10, Cam Thịnh 1, Đoài Giáp là 3. Tổng số hộ được cấp phép là 21. Tuy nhiên vẫn còn 1 hộ xây dựng sai phép, cơ quan chủ quản khuyến khích các hộ dân xây dựng, sử dụng các loại vật liệu truyền thống như: đá ong, gỗ, tre, nứa, xây dựng đúng chiều cao quy định, kết cấu mái dốc lợp ngói (vẩy cá); công tác quản lý trật tự xây dựng tại di tích là 1 nhiệm vụ rất quan trọng, luôn được các cấp lãnh đạo chính quyền từ cơ sở đến thị xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện bên cạnh sự phối hợp chấp hành của bà con nhân dân, qua đó góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn giữ gìn các giá trị di sản quý báu mà các thế hệ trước để lại; khơi dậy niềm tự hào truyền thống của quê hương.

10:46:16 30/05/2017 - Lượt xem: 1754
Tin liên quan