Đoàn cán bộ lãnh đạo viện nghiên cứu phát triển du lịch – tổng cục du lịch tham quan và nghiên cứu các sản phẩm du lịch tại di tích làng cổ ở Đường Lâm.

Vừa qua nằm trong nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam” Đoàn cán bộ- chuyên gia- nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu phát triển du lịch đã tiến hành chuyến tham quan khảo sát các sản phẩm phục vụ du khách tại di tích làng cổ ở Đường Lâm. Sau khi đi tham quan một số di tích tiêu biểu, các địa điểm sản xuất, sản phẩm phục vụ nhu cầu của du khách cũng như không gian cảnh quan của làng cổ, đoàn đã nêu một số ý kiến đề xuất các giải pháp góp ý cho lãnh đạo cơ quan, chính quyền và chủ nhân các di tích một số việc cần làm ngay như: xây dựng bảng chỉ dẫn giới thiệu tham quan, cải tạo phòng lưu trú, xây dựng không gian trải nghiệm, tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động, tăng cường học hỏi, áp dụng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng đã phát triển thành công ở các khu du lịch.

                

Lãnh đạo cơ quan cũng đề nghị các nhà khoa học, lãnh đạo viện giúp đỡ kêu gọi sự quan tâm thường xuyên của các tổ chức, cá nhân nhằm xây dựng mô hình phát triển du lịch bền vững trong cộng đồng dân cư, sớm tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng phục vụ thị hiếu của du khách, tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm, phương pháp mới trên cơ sở giữ vững và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của di sản

 

04:45:29 24/08/2017 - Lượt xem: 602
Tin liên quan