Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế năm 2017, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam triển khai đề tài nghiên cứu và bồi dưỡng kiến thức liên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Từ ngày 26/9 – 29/9/2017,  đoàn nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học và các sinh viên quốc tế đã tới và tiến hành khảo sát tại xã Đường Lâm – Thị xã Sơn Tây. Đón tiếp đoàn nghiên cứu là đại diện các lãnh đạo của UBND Thị xã Sơn Tây, đại diện các lãnh đạo UBND xã Đường Lâm và đại diện lãnh đạo BQL di tích làng cổ Đường Lâm.Chuyến khảo sát nhằm mục đích tìm hiểu sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa, môi trường và phát triển du lịch ở địa phương.

09:46:13 29/09/2017 - Lượt xem: 1337
Tin liên quan