Giếng

2,021
Xưa kia giếng là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho con người, ngoài ra còn là nguồn nước để chăm sóc tưới các loại hoa màu, cây cối trong vườn nhà và ngoài cánh đồng, nguồn nước giếng được thẩm thấu, chắt lọc qua các vỉa đá ong tạo độ trong sạch tinh khiết, loại bỏ các tạp chất gây hại. Giếng đá ong thường nằm ở các vị trí trung tâm của làng- xóm, tạo thuận lợi cho nhân dân vận chuyển, sử dụng. Ngoài ra các giếng cổ cũng nằm ở gần các di tích gắn liền với các giai thoại truyền thuyết thần kỳ của dân làng như: giếng Mắt Rồng, giếng Xóm Miễu, giếng Xóm Chùa, giếng xóm Giang và tiêu biểu hơn cả là giếng Sữa ở thôn Cam Lâm.
Xưa kia là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt

0 Bình luận

| 2