Quán

2,010

Quán Rô

      Nằm phía ngoài cổng làng của thôn Mông Phụ, quán là nơi nghỉ chân của những người đi đường lỡ chân thì được nghỉ tại đây, hoặc theo tục lệ của làng trước đây những ai đi ra ngoài có việc trở về làng sau 22:00 thì cổng làng đóng lại, họ sẽ nghỉ lại tại đây.

0 Bình luận

| 0