Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm

Chiều ngày 14/11, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 14/12/2012 và 1 năm thực hiện kết luận số 05 -KL/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Thị Ủy Sơn Tây về ” Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm từ nay đến năm 2020″. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư thường trực Thị Ủy; Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và 01 năm thực hiện Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ ở Đường Lâm từ nay đến năm 2020”, Làng cổ bảo tồn được những nét văn hóa, kiến trúc độc đáo, ngày càng phát huy được giá trị của di tích. Công tác tuyên truyền, quảng bá về giá trị di tích làng cổ được đặc biệt chú trọng, đã xây dựng các tour tham quan làng cổ gắn với các di tích trên địa bàn thị xã và vùng phụ cận, thu hút trên 55 vạn lượt du khách đến tham quan. Ban Quản lý di tích Làng cổ ở Đường Lâm triển khai thực hiện lập dự án tu bổ, bảo tồn các công trình di tích đang bị xuống cấp như dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ và lăng Ngô Quyền, di tích đình Cam Thịnh, dự án tu bổ, tôn tạo 10 nhà cổ… Cấp 80 giấy phép xây dựng và văn bản thỏa thuận, thiết kế 134 mẫu nhà cho các hộ dân ở khu vực làng cổ. Thị xã đã triển khai một số dự án bảo tồn và phục hồi giống gà Mía, chè Cam Lâm, làm tương, các sản phẩm bánh kẹo truyền thống như kẹo lạc, kẹo dồi, tổ chức dạy nghề thêu ren, hướng dẫn nhân dân phát triển mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng, ban thị xã và Ban Quản lý di tích Làng cổ ở Đường Lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị của di tích làng cổ nhằm nâng cao nhận thức trong việc quản lý, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, không để xảy ra các vi phạm về xây dựng trong khu vực di tích. Thực hiện dự án giãn dân bảo tồn làng cổ giai đoạn 2 và các dự án tu bổ chống xuống cấp theo đề án đã được phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2018 đón 20 vạn lượt khách đến thăm quan làng cổ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân./.

NGUYỄN TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *