Đường làng

2,004

Trong khu di tích Làng cổ Đường Lâm có rất nhiều con đường, đường liên xã, liên thôn là những trục đường chính giúp các làng kết nối với nhau. Ngoài các đường trục chính còn có các ngõ nhỏ dẫn vào các nhà dân. Trước đây, phần lớn những con đường này là đường đất, một số đường trên trục chính trong các làng được lát gạch.

Hiện nay, kể các ngõ nhỏ và trục chính đã có nhiều thay đổi. Đường và ngõ được lát gạch hoặc bê tông. Đến Đường Lâm quý khách không nên bỏ qua những hình ảnh gắn liền với con đường, chiếc ngõ đậm chất làng xã.

0 Bình luận

| 1