Chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TX Sơn Tây năm 2020

Căn Cứ quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã Sơn tây năm 2020;

Căn cứ kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND thị xã Sơn Tây về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã Sơn Tây năm 2020;

UBND thị xã Sơn Tây thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Sơn Tây năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *