Cơ quan chủ quản: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm

Địa chỉ: Số 1 Phó Đức Chính, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Fax : 024 33  617.535

 

Chịu trách nhiệm nội dung :  Bộ phận thông tin du lịch làng cổ Đường Lâm

Số điện thoại: 024 33. 831.080

Email: vpttdlduonglam@gmail.com