ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Đăng ký trở thành Hội viên trực tiếp của CLB Lữ hành Unesco Hà Nội ngay hôm nay!
Bạn là Người đại diện pháp luật của Công ty

TẠI SAO BẠN NÊN TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA HUTC?

Gia tăng cơ hội tìm kiếm và kết nối đối tác, tham gia vào cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Được tham gia các hoạt động giao lưu, nâng cao tinh thẩn, tạo sức mạnh đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên doanh nghiệp và hiệp hội

Có thông tin về chiến lược phát triển ngành, xu hướng phát triển, sản phẩm, dịch vụ để áp dụng và triển khai hoạt động của doanh nghiệp.

Được cung cấp thông tin về ngành, cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong nước và quốc tế

Được chia sẻ thông tin/ kinh nghiệm, nâng cao tri thức, đào tạo và phát triển nhân lực