Tin tức du lịch

Đường Lâm - Nơi lưu giữ hồn làng Việt cổ

29 Tháng 9, 2021

Đường Lâm - Nơi lưu giữ hồn làng Việt cổ

Làng cổ ở Đường Lâm, xưa thuộc đất Kẻ Mía, thuộc vùng bán sơn địa, lưng dựa vào núi Tản, mặt hướng về phía sông Hồng là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa với hơn 50 di tích có giá trị, nhiều di tích được Nhà nước xếp hạng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thời gian, Làng cổ ở Đường Lâm vẫn còn giữ lại những nét cổ kính, khắc họa nên “hồn” làng Việt cổ xưa.