Check-in

Hơn 20 điểm thăm quan trong làng mà bất cứ du khách nào đến Đường Lâm đều không thể bỏ qua. Trong các loại hình di tích lịch sử văn hóa đang được nhân dân bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị. Vùng xứ Đoài xưa là một trong Tứ trấn nằm ở phía Tây kinh thành Thăng Long, với nhiều loại hình di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đang được cộng đồng dân cư bảo tồn, quản lý nơi đây.

Đường làng
2,004

Đường làng

Lễ hội
2,003

Lễ hội

Cổng Làng Mông Phụ
1,219

Cổng Làng Mông Phụ

Chùa Mía
1,692

Chùa Mía

Nhà cổ Ông Hùng
2,492

Nhà cổ Ông Hùng

Chùa Ón (Ôn Hòa Tự)
875

Chùa Ón (Ôn Hòa Tự)

Nhà cổ Ông Thể
981

Nhà cổ Ông Thể

Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh
1,055

Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh