danh mục công khai tài liệu thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021

29 Tháng 11, 2021 | Phạm Quang Duy

Quyết định 6634/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội, Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ ở Đường Lâm, tỷ lệ 1/2000 ( minh họa vùng bảo vệ 1, tỷ lệ 1/500) đại điểm: xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

QD phe duyet Quy hoch 31-10-2013 (1)

0 Bình luận