THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN SÁNG TẠO Ở LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM

18 Tháng 10, 2023 | Nguồn: Kinh tế đô thị

Làng cổ Đường Lâm được ví như “bảo tàng sống” của làng Việt cổ. Trong nỗ lực gắn kết hài hòa bảo tồn di sản văn hóa làng cổ Đường Lâm, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp, quan tâm phát triển các không gian văn hóa sáng tạo.

0 Bình luận