Nhà Thờ

2,011
Nhà Thờ công giáo
Ở Mông Phụ có nhà thờ có phong cách kiến trúc phổ biến như các nơi khác trên đất nước Việt Nam. Nhà thờ do một cha sứ người Việt thiết kế và mời các thợ mộc ngoài làng vào xây dựng năm 1953. Đông đảo tín dân trong làng đã đóng góp công sức xây dựng nhà thờ. Dưới thời Pháp thuộc, có khoảng 100 hộ tín dân. Hiện nay, các tín đồ vẫn đến nhà thờ đông đảo vào ngày lễ thứ tư và Chủ nhật hàng tuần. Hình ảnh tháp chuông cao của nhà thờ là một dấu hiệu nhận ra làng từ xa.

0 Bình luận

| 1