Tin tức

Tất cả những người hay mơ mộng đều biết rằng hoàn toàn có thể nhớ nhung một nơi hoàn toàn xa lạ,và thậm chí nhớ nhung nhiều hơn cả những vùng đất quen thuộc

Tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại di tích Làng cổ ở Đường Lâm: BẮT ĐẦU TỪ 17h NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 2021

08 Tháng 6, 2021

Tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại di tích Làng cổ ở Đường Lâm: BẮT ĐẦU TỪ 17h NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 2021

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm thông báo tạm dừng hoạt động đón khách tham quan tại di tích tại Làng cổ ở Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây, Văn Miếu Đường Lâm. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 17h ngày 03 tháng 05 năm 2021. Trong thời gian tạm dừng, đơn vị sẽ thực hiện các biện pháp sau: Thực hiện Thông báo đến các điểm di tích và các nhà cổ về việc tạm dừng đón khách tham quan trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và thường xuyên cập nhập diễn biến dịch để có biện pháp ứng phó kịp thời. Vệ sinh môi trường trụ sở nơi làm việc; Phối hợp với Trung Tâm Y tế Sơn Tây và UBND xã Đường Lâm triển các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của UBND Thị xã. Phân công lãnh đạo và cán bộ cơ quan trực giải đáp ý kiến của khách tham quan. Trân trọng cảm ơn và mong được sự thông cảm của Quý khách về sự thay đổi này!