Địa điểm hấp dẫn

Đoài creative - Không gian sáng tạo mới ở làng cổ Đường Lâm

Đoài creative - Không gian sáng tạo mới ở làng cổ Đường Lâm

Sự ra đời của những không gian sáng tạo không chỉ là xu thế tất yếu trong việc phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mà còn là điểm đến khơi nguồn sáng tạo cho thế hệ trẻ. Các không gian này góp phần sống lại văn hóa truyền thống và tạo nên một bản sắc mới cho các làng cổ.

featured check-in