Lễ hội

2,003

Ở Đường Lâm có rất nhiều lễ hội diễn ra trong năm các ngày âm lịch như:

  1. Lễ hội Phùng Hưng ngày 8 - giêng 
  2. Giỗ cụ Ngô Quyền 14 - 8
  3. Lễ hội Mông Phụ ngày 10 - giêng
  4. Lễ hội đình Cam Thịnh 12 - giêng
  5. Lễ hội đình Đông Sàng 16- giêng
  6. Lễ hội Chùa Ón 3 - 3 
  7. Lễ Vào hè 1 - 4; ra hè 1 - 7 

Văn tự cổ của người Việt Nam được viết bằng chữ Hán. Chữ viết này giờ vẫn còn được lưu lại trên các thư tịch cổ như thần sắc, gia phả, giấy tờ nhà đất, sắc phong tiến sĩ.. hoặc trên các bia đá. Ở Đường Lâm vẫn lưu giữ được khá nhiều tư liệu cổ phản ánh lịch sử của làng.

Kẻ Mía xưa có nhiều dòng họ từ Thanh Hóa di cư ra. Lịch sử khoa cử ở đây có thể tính từ thế kỷ XV. Các gia đình kế thừa truyền thống lâu đời của dòng họ, tổ chức các nghi lễ thờ cúng tổ tiên vào các ngày rằm, mùng 1, đông chí... Các lễ Hàn thực, Vào Hạ, Trung thu... được tiến hành trọng thể. Các nghi lễ và hội làng truyền thống vẫn tiếp tục được kế thừa. Đặc biệt các hội chọi gà cổ xưa là dịp dân các làng tụ họp vui vẻ.

0 Bình luận

| 3